2024 წლის 6 მარტს, პროფესიული საგანმანთლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი, ქეთევან გარსევანიშვილი, შეხვდა საექთნო განათლების პროგრამის პროფესიულ სტუდენტებს. შეხვედრა იყო ინფორმაციული.

✅ პროგრამის ხელმძღვანელმა პროფესიულ სტუდენტებს საჩუქრად გადასცა სასწავლო ლიტერატურა.