შპს ორიენტირი აცხადებს კონკურსს

შპს ორიენტირი აცხადებს კონკურსს პროფესიული განათლების მასწავლებლის პოზიციაზე შემდეგი მოდულების განსახორციელებლად:✅ ინგლისური ენა – 1 ადგილი;✅ თერაპევტის ასისტირება – 2 ადგილი;✅ ორთოპედის ასისტირება – 2 ადგილი;✅ ქირურგის ასისტირება 1,2 – 2 ადგილი;✅ დენტალური რენტგენის გადაღება – 2 ადგილი;✅სამუშაოს ორგანიზება სტომატოლოგიური საქმისათვის – 2 ადგილი;✅ სტომატოლოგიურ პრაქტიკაში გამოყენებული საიზოლაციო სისტემები – 2 ადგილი;✅ სპეციალური საჭიროების პაციენტების […]