მომზადება/გადამზადების სასერტიფიკატო პროგრამებზე რეგისტრაცია დაიწყო!

➡️გაიარე შრომის ბაზარზე ყველაზე მოთხოვნადი პროფესიების მოკლევადიანი კურსი და დასაქმდი.
????სალაროს ოპერაციების განხორციელება;
????ჯანმრთელობა, ჰიგიენა და უსაფრთხოება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში;
????პროგრამაში ჩართვისათვის აუცილებელია, მიმართოთ დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს.
????მისამართი: თბილისი:
✅მიხეილ ასათიანის ქ. 9;
✅აღმაშენებლის გამზირი 140ა;
✅მოსკოვის გამზირი 25;
✅სარაჯიშვილის გამზირი 1.
???? მოკლევადიანი პროფესიული სწავლება სრულად ფინანსდება სახელმწიფოს მხრიდან!