მიმდინარე წლის 2 აპრილს შპს ორიენტირში ჩატარდა ადმინისტრაციის შეხვედრა პროფესიული განათლების მასწავლებლებთან.

????მიმდინარე წლის 2 აპრილს შპს ორიენტირში ჩატარდა ადმინისტრაციის შეხვედრა პროფესიული განათლების მასწავლებლებთან. შეხვედრაზე განხილული იყო პროფესიული განათლების გამომწვევები, სწავლების ხარისხის გაუმჯობესების მიდგომები. ასევე, შეხვედრაზე სერტიფიკატები გადაეცათ ტრენინგში – „როგორ გავხადოთ ლექცია/სემინარი (სწავლების აქტიური მეთოდები)“ მონაწილე პროფესიული განათლების მასწავლებლებს.