შპს ორიენტირი მოემზადა პროფესიულ სტუდეტებთან შესახვედრად.

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2021 წლის 24 თებერვლის MES 1 21 0000159323 ბრძანების საფუძველზე 2021 წლის 1 მარტიდან პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი დაწესებულებები უფლებამოსილნი არიან პრაქტიკულ/ლაბორატორიული/კლინიკური/საგამოცდო და სამუშაო ადგილზე სწავლების კომპონენტები წარმართონ არადისტანციურ რეჟიმში. შპს ორიენტირი მოემზადა პროფესიულ სტუდეტებთან შესახვედრად.

შეხვედრა სტუდენტებთან

შეხვედრა პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის „საფინანსო სერვისების“ პროფესიულ სტუდენტებთან.

«სწავლების შინაარსი: სახვითი და პერფომანსული ხელოვნება და ფიზიკური აქტივობები»

ბაგა-ბაღის აღმზრდელი პედაგოგის პროფესიული პროგრამის მოდულის «სწავლების შინაარსი: სახვითი და პერფომანსული ხელოვნება და ფიზიკური აქტივობები» დისტანციური სწავლების შედაგად მიღწეული შედეგები:) პროფესიული განათლების მასწავლებელი ირმა გრიგოლია. დისტანციური სწავლება ძალას იკრებს!!!

საერთაშორისო კონფერენცია

ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია: „განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემის განვითარება: მიღწევები და გამოწვევები“.

სამუშაო შეხვედრა „საფინანსო სერვისების“ მასწავლებლებთან

სამუშაო შეხვედრა „საფინანსო სერვისების“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განმახორციელებელ პროფესიული განათლების მასწავლებლებთან.

შედეგების შემაჯამებელი პრეზენტაცია

“პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის” – “ინსტიტუციური თვითშეფასებისა და პროფესიულ სტუდენტთა შეფასების განვითარების ქვეპროგრამის” შედეგების შემაჯამებელი პრეზენტაცია.

შპს ორიენტირის ადმინისტრაცია მწუხარებას გამოთქვამს

შპს ორიენტირის ადმინისტრაცია მწუხარებას გამოთქვამს ქალბატონ დარეჯან ბენდელიანის მეუღლის გარდაცვალების გამო და სამძიმარს უცხადებს გარდაცვლილის ოჯახს