შპს ორიენტირი აცხადებს კონკურსს

შპს ორიენტირი აცხადებს კონკურსს პროფესიული განათლების მასწავლებლის პოზიციაზე შემდეგი მოდულების განსახორციელებლად:✅ ინგლისური ენა – 1 ადგილი;✅ თერაპევტის ასისტირება – 2 ადგილი;✅ ორთოპედის ასისტირება – 2 ადგილი;✅ ქირურგის ასისტირება 1,2 – 2 ადგილი;✅ დენტალური რენტგენის გადაღება – 2 ადგილი;✅სამუშაოს ორგანიზება სტომატოლოგიური საქმისათვის – 2 ადგილი;✅ სტომატოლოგიურ პრაქტიკაში გამოყენებული საიზოლაციო სისტემები – 2 ადგილი;✅ სპეციალური საჭიროების პაციენტების […]

შპს ორიენტირი აცხადებს კონკურსს მედდის ვაკანტურ ადგილზე

კონკურსანტი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს: მინიმუმ პროფესიული განათლება ჯანდაცვის სფეროში; სამედიცინო სფეროში მუშაობის არანაკლებ ერთწლიანი გამოცდილება, თანამდებობის შესაბამისი საკონონმდებლო ბაზის ცოდნა.კონკურსანტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:ა) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;ბ) განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;გ) CV. საკონკურსო ვადად განისაზღვროს 2022 წლის 08 თებერვლიდან 2022 წლის 14 თებერვლის ჩათვლით.