ყურადღება ყურადღება ❗️❗️❗️

რეგისტრაცია დაიწყო მომზადება/გადამზადების შემდეგ პროგრამებზე: გერიატრიული ასისტენტი (დაშვების წინაპირობა სრული ზოგადი განათლება) ჯანმრთლობა, ჰიგიენა და უსაფრთხოება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში (დაშვების წინაპირობა სამედიცინო განათლება) სალარო ოპერაციების განხორციელება (დაშვების წინაპირობა საბაზო განათლება) სადღსასწაულო ღონისძიების დაგეგმვა ( დაშვების წინაპირობა სრული ზოგადი განათლება)❗️❗️❗️ პროგრამები ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ.📍 გაიცემა სახელმწიფოს მიერ აღიარებული სერტიფიკატი.რეგისტრაცია უნდა გაიაროთ სოციალური მომსახურების სააგენტოს შმდეგ მისამართებზე:თბილისი, […]

23 ნოემბერს საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესია გიორგობის ბრწყინვალე დღესასწაულს ზეიმობს!!!

23 ნოემბერს საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესია გიორგობის ბრწყინვალე დღესასწაულს ზეიმობს!!!გილოცავთ!!!

ყურადღება ყურადღება

რეგისტრაცია დაიწყო მომზადება/გადამზადების შემდეგ პროგრამებზე: გერიატრიული ასისტენტი (დაშვების წინაპირობა სრული ზოგადი განათლება) ჯანმრთლობა, ჰიგიენა და უსაფრთხოება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში (დაშვების წინაპირობა სამედიცინო განათლება) სალარო ოპერაციების განხორციელება (დაშვების წინაპირობა საბაზო განათლება) სადღსასწაულო ღონისძიების დაგეგმვა ( დაშვების წინაპირობა სრული ზოგადი განათლება)❗️❗️❗️ პროგრამები ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ.📍 გაიცემა სახელმწიფოს მიერ აღიარებული სერტიფიკატი.რეგისტრაცია უნდა გაიაროთ სოციალური მომსახურების სააგენტოს შმდეგ მისამართებზე:თბილისი, […]

დღე მესამე!

თემა- პროექტის დაგეგმვა და მართვა. პროექტის ფასილიტატორი თამარ ქარაია, ასოცირებული პროფესორი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, CELA აღმასრულებელი დირექტორი. ,,გოგონები და ვაჟები თანაბარი შესაძლებლობების ვართ” https://fb.watch/h468d0WvgM/

დღე მეორე!

„ზამთრის სკოლა ტრანსფერული უნარების განვითარება“. ლოკაცია გორი, კოლეჯი ამაგი. თემა – ციფრული არხები და სერვისები – მათი ეფექტური გამოყენება. ტრენერი ვლადიმერ ნაფეტვარიძე-თსუ ასისტენტ – პროფესორი. https://fb.watch/h45V8M3WQh/ https://fb.watch/h45WhBMCP4/ https://fb.watch/h45XBdILPr/

დღე პირველი!

„ზამთრის სკოლა ტრანსფერული უნარების განვითარება“. ლოკაცია გორი, კოლეჯი ამაგი. თემა ვერბალური და არავერბალური კომუნიკაცია. გუნდური მუშაობის ფორმირება და მისი სტრატეგიები. ენეჯრაჯიზერი და ჯგუფური სამუშაო. https://fb.watch/h45IrdMfx-/ https://fb.watch/h45KOqn0gp/

„პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ექსტრაკურიკულური აქტივობების დანერგვა და განვითარება“ კონკურსის ფარგლებში

„პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ექსტრაკურიკულური აქტივობების დანერგვა და განვითარება“ კონკურსის ფარგლებში, პროექტი სახელწოდებით – „ზამთრის სკოლა: ტრანსფერული უნარების განვითარება, დასაქმების ხელშესაწყობად” დაიწყო!!!

დღეს სტუდენტთა საერთაშორისო დღეა ‼️

გილოცავთ ყველა სტუდენტს, განსაკუთრებით, ორიენტირის მიზანდასახულ სტუდენტებს!გისურვებთ განვითარებისკენ მუდმივ სწრაფვას, პროფესიულ წინსვლას და საინტერესო სტუდენტურ ცხოვრებას! წარმატებებისკენ სავალი გზა დაიწყეთ ჩვენთან ერთად!