პროფესიული უნარების სააგენტოს ორგანიზებით ჩატარებულ, მეწარმეობის დარგობრივი ქსელის რეგიონული კოორდინატორების სამუშაო შეხვედრა

პროფესიული უნარების სააგენტოს ორგანიზებით ჩატარებულ, მეწარმეობის დარგობრივი ქსელის რეგიონული კოორდინატორების სამუშაო შეხვედრაში, მონაწილეობა მიიღო კოლეჯის ” ორიენტირი” “მეწარმეობის” მოდულის პროფესიული განათლების მასწავლებელმა, რეგიონულმა კოორდინატორმა, მაია პაპიაშვილმა. https://www.facebook.com/100081505227627/posts/pfbid0EwM875m3x9JTyL3yc4JKGJXVNehaYjVjYo5c5x4rYeDCgi7udkoXgrhHkpfWSi6sl/?mibextid=Nif5oz

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის „საექთნო განათლება“ 2020 წლის ჩარიცხვის პროფესიული სტუდენტებისთვის ჩატარდა საკვალიფიკაციო გამოცდები

2023 წლის 24 და 26 ივლისს შპს ორიენტირში, პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის „საექთნო განათლება“ 2020 წლის ჩარიცხვის პროფესიული სტუდენტებისთვის ჩატარდა საკვალიფიკაციო გამოცდები (თეორიულ-პრაქტიკული). ვულოცავთ საექთნო განათლების პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებულებს სწავლის დასრულებას და ვუსურვებთ წარმატებებს! ❤️

შპს ორიენტირში მიმდინარეობს რეგისტრაცია და გაგრძელდება 10 სექტემბრის ჩათვლით

???? აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა!???? გაცნობებთ, რომ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე რეგისტრაცია დაიწყო 22 მაისიდან და გაგრძელდება 10 სექტემბრის ჩათვლით.???? რეგისტრაციის გავლა შესაძლებელია შემდეგ საიტზე: https://vet.emis.ge/#/ .???? მსურველები მიიღებენ დეტალურ ინფორმაციას კოლეჯის ადმინისტრაციისთან კომუნიკაციით, შეეძლებათ შიდა რეგისტრაციის გავლა და საჭიროების შემთხვევაში მათ გაეწევათ დახმარება რეგისტრაციის პროცედურებში.????შპს ორიენტირი აცხადებს მიღებას 2023 წლისთვის შემდეგ პროფესიულ საგანმანათლებლო […]

პროფესიული გადამზადების პროგრამა “სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვებთან მუშაობა” წარმატებით დასრულდა.

პროფესიული გადამზადების პროგრამა “სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვებთან მუშაობა” წარმატებით დასრულდა. არც თუ მარტივი და ამავე დროს მოცულობითი სწავლის შედეგებიც მსმენელების მიერ წარმატებით დადასტურდა!!!

მიმდინარეობს რეგისტრაცია!

????ირჩიეთ თქვენთვის სასურველი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა!???? გაცნობებთ, რომ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე რეგისტრაცია დაიწყო 22 მაისიდან და გაგრძელდება 10 სექტემბრის ჩათვლით.???? რეგისტრაციის გავლა შესაძლებელია შემდეგ საიტზე: https://vet.emis.ge/#/ ???? მსურველები მიიღებენ დეტალურ ინფორმაციას კოლეჯის ადმინისტრაციისთან კომუნიკაციით, შეეძლებათ შიდა რეგისტრაციის გავლა და საჭიროების შემთხვევაში მათ გაეწევათ დახმარება რეგისტრაციის პროცედურებში.????შპს ორიენტირი აცხადებს მიღებას 2023 წლისთვის შემდეგ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:✅ […]

პროფესიული გადამზადების პროგრამა “სპეციალური საჭიროებების მქონე ბავშვებთან მუშაობა”

პროფესიული გადამზადების პროგრამა “სპეციალური საჭიროებების მქონე ბავშვებთან მუშაობა” წარმატებით განხორციელდა და ემოციურად დასრულდა!!!

პროფესიული განათლების მასწავლებლებმა მონაწილეობა მიიღეს პროფესიული უნარების მიერ ორგანიზებულ ტრენინგში

კოლეჯის “ორიენტირი” პროფესიული განათლების მასწავლებლებმა მონაწილეობა მიიღეს პროფესიული უნარების მიერ ორგანიზებულ ტრენინგში- საწვლა- სწავლების თანამედროვე მიდგომები პროფესიულ განათლებაში და პროფესიული სტუდნტთა მიღწევების შეფასება