ბიბლიოთეკით სარეგლობის და ელექტრონული კატალოგის გამოყენების წესი.

შპს ორიენტირის ბიბლიოთეკის და სამკითხველო დარბაზის მენეჯერი მაია ჯიმშელეიშილი შეხვდა პროფესიულ სტუდენტებს, რომლებსაც კიდევ ერთხელ გააცნო ბიბლიოთეკით სარეგლობის და ელექტრონული კატალოგის გამოყენების წესი.

მთლიანი მოსახსნელი ფირფიტოვანი პროთესის დამზადება

კბილის სატექნიკო საქმის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მოდულის „მთლიანი მოსახსნელი ფირფიტოვანი პროთესის დამზადება“ პრაქტიკული მეცადინეობის პროცესი. მოდულის განმახორციელებელი, პროგრამის ხელმძღვანელი თამარ შალამბერიძე.

კბილის ძერწვა მოდელირება

კბილის სატექნიკო საქმის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მოდულის „კბილის ძერწვა მოდელირება“ პრაქტიკული მეცადინეობის პროცესი. მოდულის განმახორციელებელი, პროფესიული განათლების მასწავლებელი შოთა ბოკუჩავა.

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე რეგისტრაცია 2024 წლის 22 აპრილიდან დაიწყება და 16 მაისის ჩათვლით გაგრძელდება.

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე რეგისტრაცია 2024 წლის 22 აპრილიდან დაიწყება და 16 მაისის ჩათვლით გაგრძელდება. რეგისტრაცია შესაძლებელია როგორც ონლაინ, ვებგვერდზე – vet.emis.ge, ასევე, საქართველოს მასშტაბით მოქმედ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელ დაწესებულებებში.2024 წლის მიღებისთვის, მთელი საქართველოს მასშტაბით, საჯარო და კერძო პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებები პროფესიულ სტუდენტებს მრავალფეროვან პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე მიიღებენ.აღსანიშნავია, რომ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხვის მოქმედი წესი […]

2024 წლის 19 აპრილს შპს ორიენტირში ჩატარდა სტუდენტური თვითმმართველობის პრეზიდენტის არჩევნები

2024 წლის 19 აპრილს შპს ორიენტირში ჩატარდა სტუდენტური თვითმმართველობის პრეზიდენტის არჩევნები. ხმის მიცემა მიმდინარეობდა ელექტრონული ფორმით. პრეზიდენტობის კანდიდატების პროგრამები კოლეჯ ორიენტირის ყველა პროფესიულ სტუდენტს გაეგზავნათ ელ.ფოსტებზე არჩევნების ჩატარებამდე ერთი კვირით ადრე გასაცნობად და არჩევნების დროს, საკუთარი აზრის დასაფიქსირებლად სასურველი კანდიდატის მიმართ. არჩევნების მიმდინარეობას თვალყურს ადევნებდა საარჩევნო კომისია. ხმის მიცემა შეწყდა წინასწარ განსაზღვრულ დროს და სტუდენტური […]

შპს ორიენტირში პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარმაცია (სააფთიაქო) პროფესიულ სტუდენტებთან

შპს ორიენტირში პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარმაცია (სააფთიაქო) პროფესიულ სტუდენტებთან, პსპ ფარმას წარმომადგენლების შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრის თემა იყო სტუდენტთა პროფორიენტაცია და სტუდენტური დასაქმების პროგრამა. გათამაშდა სიმბოლური საჩუქრები.

თუ გსურთ გახდეთ კოლეჯ ორიენტირის პროფესიული სტუდენტი, შეგიძლიათ გაიაროთ შიდა რეგისტრაცია სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებულ შემდეგ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

თუ გსურთ გახდეთ კოლეჯ ორიენტირის პროფესიული სტუდენტი, შეგიძლიათ გაიაროთ შიდა რეგისტრაცია სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებულ შემდეგ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე: ფარმაცია (სააფთიაქო) – (პროგრამა სრულად ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ);საექთნო განათლება – (პროგრამა სრულად ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ);კბილის სატექნიკო საქმე- (სახელმწიფოს მხრიდან მეტწილი დაფინანსებით);საფინანსო სერვისები – (პროგრამა სრულად ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ) ასაკი 17 წელი;აღმზრდელი -(პროგრამა სრულად ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ); ღონისძიების […]

9 აპრილი საქართველოს უახლეს ისტორიაში ჩაეწერა ტრაგედიის და ამავდროულად საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის დღედ.

9 აპრილი საქართველოს უახლეს ისტორიაში ჩაეწერა ტრაგედიის და ამავდროულად საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის დღედ.

შპს ორიენტირსა და სსიპ აკაკი კივილაძის სახელობის ქალაქ თბილისის N 8 საჯარო სკოლას შორის გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი.

შპს ორიენტირსა და სსიპ აკაკი კივილაძის სახელობის ქალაქ თბილისის N 8 საჯარო სკოლას შორის გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი. მემორანდუმის ფარგლებში მხარეები ითანამშრომლებენ ერთმანეთთან პროფესიული განათლების განვითარების საკითხებში: ახალგაზრდების პიროვნული და პროფესიული განვითარების ხელშეწყობის მიზნით და გაუზიარებენ ერთმანეთს გამოცდილებას პროფესიული განათლების საკითხებში; მოაწყობენ მასტერკლასებს სხვადასხვა პროფესიების მიხედვით; ჩაატარებენ ტრენინგებს სხვადასხვა აქტიურ საკითხებთან დაკავშირებით; ერთობლივი ძალისხმევით ორგანიზებას გაუწევენ […]