17 ივლისის კერძო კოლეჯების ასოციაციის მიერ ჩატარდა ტრენინგი

17 ივლისის კერძო კოლეჯების ასოციაციის მიერ ჩატარდა ტრენინგი – “ადამიანური რესურსების მართვა პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში”.

პროფესიული მასწავლებელი მაია ცუკილაშვილი.?‍?

კბილის სატექნიკო საქმის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შემადგენელი მოდულის “ინგლისური ენა” შედეგის დადასტურების პროცესი კოლეჯში  🙂 ?‍? პროფესიული მასწავლებელი მაია ცუკილაშვილი.?‍?

დ ღ ე მესამე !

?‍??‍?შპს ორიენტირში სასწავლო პროცესი განახლდა კოლეჯის ბაზაზე, სადაც ახალი კორონავირუსით გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ გაცემული რეკომენდაციები სრულად გათვალისწინებულია და პროფესიული სტუდენტები უფართხო და დაცულ გარემოში აგრძელებენ სწავლებას.

დ ღ ე მ ე ო რ ე !

?‍??‍?შპს ორიენტირში სასწავლო პროცესი განახლდა კოლეჯის ბაზაზე, სადაც ახალი კორონავირუსით გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ გაცემული რეკომენდაციები სრულად გათვალისწინებულია და პროფესიული სტუდენტები უფართხო და დაცულ გარემოში აგრძელებენ სწავლებას.

?იჩქარეთ

?იჩქარეთ რეგისტრაცია დაწყებულია და გაგრძლდება 10 აგვისტომდე! ? ?ისწავლე სახელმწიფო დაფინანსებით და დასაქმდი❗️?ჩარიცხვა მოხდება პროფესიული ტესტირების გზით?ინფორმაცია პროფესიული ტესტირების შესახებ და ტესტების ნიმუშები განთავსებულია შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებ-გვერდზე https://bit.ly/2plQi1v?დაწვრილებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი:?599-27-57-39; 577-78-47-46; 593-99-91-31; 593-26-45-46?მისამართი: თბილისი, ც. დადიანის 26#ისწავლეორიენტირშიდადასაქმდი

?‍??‍?შპს ორიენტირში სასწავლო პროცესი განახლდა

?‍??‍?შპს ორიენტირში სასწავლო პროცესი განახლდა კოლეჯის ბაზაზე, სადაც ახალი კორონავირუსით გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ გაცემული რეკომენდაციები სრულად გათვალისწინებულია და პროფესიული სტუდენტები უფართხო და დაცულ გარემოში აგრძელებენ სწავლებას.

? ?ისწავლე სახელმწიფო დაფინანსებით და დასაქმდი❗️

ჩარიცხვა მოხდება პროფესიული ტესტირების გზით?ინფორმაცია პროფესიული ტესტირების შესახებ და ტესტების ნიმუშები განთავსებულია შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებ-გვერდზე https://bit.ly/2plQi1v?დაწვრილებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი:?599-27-57-39; 577-78-47-46; 593-99-91-31; 593-26-45-46?მისამართი: თბილისი, ც. დადიანის 26#ისწავლეორიენტირშიდადასაქმდი

? ახალი კორონავირუსით გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით,

? ახალი კორონავირუსით გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ გაცემული რეკომენდაციების შესრულების შემოწმება წარმატებით განხორციელდა!

?ახალი კორონავირუსით გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით,

?ახალი კორონავირუსით გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით, რეკომენდაციების გათვალისწინებით შპს ორიენტირი მზადაა საგანმანათლებლო დაწესებულებში სასწავლო პროცესის განახლების დაშვების შემდეგ , დაცულ და უსაფრთხო გარემოში მიიღოს სტუდენტები!!!