კოლეჯ ორიენტირში კოლეჯის დირექტორის ბატონი რამაზ მაჭარაშვილის მიერ ინიცირებული ტრადიცია გრძლდება.

კოლეჯ ორიენტირში კოლეჯის დირექტორის ბატონი რამაზ მაჭარაშვილის მიერ ინიცირებული ტრადიცია გრძლდება. წელსაც პროფესიული სტუდენტების ელექტრონული კითხვარით გამოკითხვის შედეგად გამოვლინდნენ 2024 წლის პროფესიული განათლების მასწავლებლები: პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის „საექთნო განათლება“ პროფესიული განათლების მასწავლებელი დავით აფრიდონიძე და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების „საექთნო განათლება“ და „ ფარმაცია (სააფთიაქო)“ პროფესიული განათლების მასწავლებელი ნანა ტალახაძე.ასევე, დასახელდნენ კოლეჯის „დამსახურებული მასწავლებლები“ : პროფესიული […]