???????????? თუ გსურთ გახდეთ წარმატებული კოლეჯის პროფესიული სტუდენტი, დარეგისტრირდით ორიენტირში, სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებულ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე❗️ ❗️ ❗️

თუ გსურთ გახდეთ წარმატებული კოლეჯის პროფესიული სტუდენტი, დარეგისტრირდით ორიენტირში, სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებულ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე რეგისტრაციის ვადა: 2 სექტემბერი -22 სექტემბერი, სწავლა დაიწყება 25 ნოემბერს. საფინანსო სერვისები – (ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ);ფარმაცია (სააფთიაქო) – (ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ);საექთნო განათლება – (ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ); აღმზრდელი – (ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ); კბილის სატექნიკო საქმე – (მეტწილი დაფინანებით სახელმწიფოს მიერ); ღონისძიების […]