მთლიანი მოსახსნელი ფირფიტოვანი პროთესის დამზადება

კბილის სატექნიკო საქმის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მოდულის „მთლიანი მოსახსნელი ფირფიტოვანი პროთესის დამზადება“ პრაქტიკული მეცადინეობის პროცესი. მოდულის განმახორციელებელი, პროგრამის ხელმძღვანელი თამარ შალამბერიძე.

კბილის ძერწვა მოდელირება

კბილის სატექნიკო საქმის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მოდულის „კბილის ძერწვა მოდელირება“ პრაქტიკული მეცადინეობის პროცესი. მოდულის განმახორციელებელი, პროფესიული განათლების მასწავლებელი შოთა ბოკუჩავა.