2024 წლის 19 აპრილს შპს ორიენტირში ჩატარდა სტუდენტური თვითმმართველობის პრეზიდენტის არჩევნები

2024 წლის 19 აპრილს შპს ორიენტირში ჩატარდა სტუდენტური თვითმმართველობის პრეზიდენტის არჩევნები. ხმის მიცემა მიმდინარეობდა ელექტრონული ფორმით. პრეზიდენტობის კანდიდატების პროგრამები კოლეჯ ორიენტირის ყველა პროფესიულ სტუდენტს გაეგზავნათ ელ.ფოსტებზე არჩევნების ჩატარებამდე ერთი კვირით ადრე გასაცნობად და არჩევნების დროს, საკუთარი აზრის დასაფიქსირებლად სასურველი კანდიდატის მიმართ. არჩევნების მიმდინარეობას თვალყურს ადევნებდა საარჩევნო კომისია. ხმის მიცემა შეწყდა წინასწარ განსაზღვრულ დროს და სტუდენტური […]

შპს ორიენტირში პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარმაცია (სააფთიაქო) პროფესიულ სტუდენტებთან

შპს ორიენტირში პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარმაცია (სააფთიაქო) პროფესიულ სტუდენტებთან, პსპ ფარმას წარმომადგენლების შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრის თემა იყო სტუდენტთა პროფორიენტაცია და სტუდენტური დასაქმების პროგრამა. გათამაშდა სიმბოლური საჩუქრები.