???? შპს ორიენტირში კბილის სატექნიკო საქმის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე მეორად ჩარიცხვებზე დარეგისტრირებული აპლიკანტების საყურადღბოდ!
???? გთხოვთ თქვენს სივრცეში, სადაც ხართ რეგისტრირებული (vet.emis.ge) საგამოცდო ბარათში იხილოთ გასაუბრების დრო და თარიღი.