მოემზადეთ, რეგიატრაცია მალე დაიწყება!!!

მოემზადეთ, რეგიატრაცია მალე დაიწყება!!! შპს ორიენტირი ახორციელებს სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებულ პროფესიული მომზადება/გადამზადების შემდეგ პროგრამებს: სალარო ოპერაციების განხორციელება – პროგრამის ხანგრძლივობა 9 კვირა; დაშვების წინაპირობა – საბაზო განათლება. ჯანმრთელობა, ჰიგიენა და უსაფრთხოება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში – პროგრამის ხანგრძლივობა 8 კვირა; დაშვების წინაპირობა სამედიცინო განათლება ; გერიატრიული ასისტენტი – პროგრამის ხანგრძლივობა 8 კვირა; დაშვების წინაპირობა ზოგადი განათლება […]

შპს ორიენტირში კბილის სატექნიკო საქმის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე მეორად ჩარიცხვებზე დარეგისტრირებული აპლიკანტების საყურადღბოდ! გთხოვთ თქვენს სივრცეში, სადაც ხართ რეგისტრირებული (vet.emis.ge) საგამოცდო ბარათში იხილოთ გასაუბრების დრო და თარიღი.