შპს ორიენტირში ცხადდება მეორადი ჩარიცხვები შემდეგ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე

????შპს ორიენტირში ცხადდება მეორადი ჩარიცხვები შემდეგ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:
✅ ფარმაცია (სააფთიაქო) – (პროგრამა სრულად ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ);
✅ საექთნო განათლება – (პროგრამა სრულად ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ);
✅ კბილის სატექნიკო საქმე- (სახელმწიფოს მხრიდან მეტწილი დაფინანსებით); ???? რეგისტრაციის გავლა შესაძლებელია შემდეგ საიტზე: https://vet.emis.ge/#/ . ???? მსურველები მიიღებენ დეტალურ ინფორმაციას კოლეჯის ადმინისტრაციისთან კომუნიკაციით, შეეძლებათ შიდა რეგისტრაციის გავლა და საჭიროების შემთხვევაში მათ გაეწევათ დახმარება რეგისტრაციის პროცედურებში.???? მის: ქ. თბილისი, ც. დადიანის ქ. 26 collegeorientiri@gmail.com; www.orientiri.edu.geინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით: 577784746; 599275739#ორიენტირიგაძლევთსწორორიენტაციას.