შპს ორიენტირში ცხადდება მეორადი ჩარიცხვები შემდეგ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე

შპს ორიენტირში ცხადდება მეორადი ჩარიცხვები შემდეგ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე: ფარმაცია (სააფთიაქო) – (პროგრამა სრულად ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ); საექთნო განათლება – (პროგრამა სრულად ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ); კბილის სატექნიკო საქმე- (სახელმწიფოს მხრიდან მეტწილი დაფინანსებით); რეგისტრაციის გავლა შესაძლებელია შემდეგ საიტზე: https://vet.emis.ge/#/ . მსურველები მიიღებენ დეტალურ ინფორმაციას კოლეჯის ადმინისტრაციისთან კომუნიკაციით, შეეძლებათ შიდა რეგისტრაციის გავლა და საჭიროების შემთხვევაში მათ გაეწევათ […]