პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამის „კბილის სატენიკო საქმე“ პრფესიული სტუდენტები

???? პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამის „კბილის სატენიკო საქმე“ პრფესიული სტუდენტები, პრაქტიკის ობიექტზე, პროგრამის შემადგენელი მოდულის „კად კამი“ სწავლის შედეგების დადსტურების პროცესში, რომელსაც პროგრამის ხელმძღვანელი თამარ შალამბერიძეც ესწრებოდა. მოდულის განმახორციელებელია ალექსანდრე შონია.