პროფესიული უნარების სააგენტოს ორგანიზებით ჩატარებულ, მეწარმეობის დარგობრივი ქსელის რეგიონული კოორდინატორების სამუშაო შეხვედრა

პროფესიული უნარების სააგენტოს ორგანიზებით ჩატარებულ, მეწარმეობის დარგობრივი ქსელის რეგიონული კოორდინატორების სამუშაო შეხვედრაში, მონაწილეობა მიიღო კოლეჯის ” ორიენტირი” “მეწარმეობის” მოდულის პროფესიული განათლების მასწავლებელმა, რეგიონულმა კოორდინატორმა, მაია პაპიაშვილმა. https://www.facebook.com/100081505227627/posts/pfbid0EwM875m3x9JTyL3yc4JKGJXVNehaYjVjYo5c5x4rYeDCgi7udkoXgrhHkpfWSi6sl/?mibextid=Nif5oz