პროფესიული გადამზადების პროგრამა “სპეციალური საჭიროებების მქონე ბავშვებთან მუშაობა”

პროფესიული გადამზადების პროგრამა “სპეციალური საჭიროებების მქონე ბავშვებთან მუშაობა” წარმატებით განხორციელდა და ემოციურად დასრულდა!!!