“საიუბილეო საღამო ორიენტირში”

“საიუბილეო საღამო ორიენტირში”

#ორიენტირიგზაგანათლებისდადასაქმებისკენ