საფინანსო სერვისების” პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის პროფესიული

საფინანსო სერვისების” პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის პროფესიული სუდენტებისთვის ჩატარდა შუალედური შეფასება, შუალედური შეფასების ჩატარების წესის შესაბამისად!! წარმატებები სტუდენტებს!