გადამზადების პროგრამის “სააღმზრდელო პროცესის ორგანიზება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში” …

გადამზადების პროგრამის “სააღმზრდელო პროცესის ორგანიზება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში” მსმენელთა პრაქტიკული მეცადინეობები. კურსის განმახორციელებელი დარეჯან ბენდელიანი.