ა/წ 5 მაისს კოლეჯის „ორიენტირის“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარმაცია(სააფთიაქო ) პროფესიული სტუდენტები იმყოფებოდნენ შპს იმპექსფარმას ფარმაკოლოგიურ საწყობში.

ა/წ 5 მაისს კოლეჯის „ორიენტირის“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარმაცია(სააფთიაქო ) პროფესიული სტუდენტები იმყოფებოდნენ შპს იმპექსფარმას ფარმაკოლოგიურ საწყობში. პროფესიულ სტუდენტებს უმასპინძლეს შპს იმპექსიფარმას ადმინისტრაციის წარმომადგენლებმა. მათ შეხვედრის ფარგლებში პროფესიულ სტუდენტებს წარუდგინეს პრეზენტაცია, რომელიც მოიცავდა ინფორმაციას კომპანიის შესახებ, ასევე, პროფესიულმა სტუდენტებმა დაათვალიერეს შპს იმპექსიფარმას სივრცეები, მონაწილეობა მიიღეს სახალისო აქტივობებში, ჩატარდა ინტერაქციული გამოკითხვა სტუდენტებისგან უკუკავშირის უზრუნველსაყოფად.