“აღმზრდელის” პროფესიული საგანმანათლებლი პროგრამის პროფესიული განათლების მასწავლებლის

“აღმზრდელის” პროფესიული საგანმანათლებლი პროგრამის პროფესიული განათლების მასწავლებლის, ქეთევან ბერიანიძის სტატუსებს , კიდევ ერთი დაემატა’- “ადრეული და სკოლამდელი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტი”!!!

????ვულოცავთ ქალბატონ ქეთევანს და ასეთ მნიშვნელოვანი დარგის განვითარებისთვის კიდევ ბევრ წარმატებას, ნაყოფიერ და ეფექტურ მოღვაწეობას ვუსურვებთ!!!