ძალიან საინტერესო ტრენინგი “ტრენინგის დაგეგმვა და აუდიტორიის მართვა”.

ფასილიტატორი: ლალი ჭელიძე განათლების კვლევის და კარიერული განვითარების ცენტრის ტრენერი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უწყვეტი განათლების ცენტრის წამყვანი სპეციალისტი.