შპს ორიენტირში გამოცხადდა სააღდგომო არდადეგები

შპს ორიენტირში გამოცხადდა სააღდგომო არდადეგები 12 აპრილიდან 18 აპრილის ჩათვლით. მეცადინეობები განახლდება 19 აპრილიდან.