2007 წლის 18 დეკემბერს გაეროს გენერალური ასამბლეის რეზოლუციით, 2 აპრილი აუტიზმის შესახებ ცნობადობის ამაღლების დღედ გამოცხადდა.

2007 წლის 18 დეკემბერს გაეროს გენერალური ასამბლეის რეზოლუციით, 2 აპრილი აუტიზმის შესახებ ცნობადობის ამაღლების დღედ გამოცხადდა. ამ დღის უმთარესი მიზანია გაიზარდოს საზოგადოების ცნობიერების დონე აუტიზმთან დაკავშირებით. ამ დღესთან დაკავშირებით საინფორმაციო შეხვედრა გამართა სტუდენტებთან და პროფესიული განათლების მასწავლებლებთან, პროფესიული განათლების სპეციალისტმა ლალი წურწუმიამ.

#აუტიზმიტრაგედიაარარის

#ტრაგედიაუმეცრებაა

#აუტიზმისგასაღებისიყვარულია

#აუტიზმიგანაჩენიარარისშესაძლებობითდახასიათით

#აუტისტბავშვებსაქვთგანცდებიისინიტირიანიცინიანგრძნოვენდაიტანჯებიან

#აუტიზმიპაზლირომელიცერთადუნდაავაწყოთ