პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარმაცია(სააფთიაქო) მოდულის

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარმაცია(სააფთიაქო) მოდულის “სამკურნალო საშუალებების ფარმაცევტული ანალიზი 2 “, პრაქტიკული მეცადინეობა. პროფესიული განათლების მასწავლებელი ინგა ბაქრაძე.