შპს ორიენტირში მომზადება/გადამზადების პროგრამებზე:

შპს ორიენტირში მომზადება/გადამზადების პროგრამებზე:
✅სალარო ოპერაციების განხორციელება;
✅სადღესასწაულო ღონისძიების დაგეგმვა;
✅გერიატრიული ასისტენტი;
✅ ჯანმრთლობა, ჰიგიენა და უსაფრთოება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში;
✅სააღმზრდელო პროცესების ორგანიზება;
✅განსაკუთრებით საჭიროების მქონე ბავშვებთან მუშაობა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში
დარეგისტრირებული მსმენელების საყურადღებოდ!
გთხოვთ პირადი დოკუმენტაცია კოლეჯში წარმოადგინოთ 31 მარტის ჩათვლით.
დეტალებზე დამიკავშირდით: 593264546; 571191907