შვეიცარიის სარეიტინგო ასოციაციის საერთაშორისო ჯილდო „Leader of the Year “

????შვეიცარიის სარეიტინგო ასოციაციის საერთაშორისო ჯილდო „Leader of the Year “, ყოველწლიურად გადაეცემა ნაციონალური ბიზნეს-რეიტინგის კავშირის მონაწილე ქვეყნების, მათ შორის საქართველოს, ყველაზე წარმატებულ კომპანიებს, რომლებიც იდენტიფიცირებულები არიან, როგორც სტატისტიკურად მოწინავე საწარმო (UNBR) ბიზნეს რეიტინგში.
????საერთაშორისო ჯილდოს გადაცემა ხორციელდება საქართველოს გამოკითხვის ჯგუფის (Georgian Polling Group) კვლევის საფუძველზე, რომელსაც უკვეთავენ შვეიცარიის სარეიტინგო ასოციაციები.
????პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულება, შპს ორიენტირი, სატისტიკური რანჟირების შედეგებით, გამოვლინდა, როგორც „რეიტინგი ოქრო საქართველოს საწარმოებს შორის ფინანსურ-სამეურნეო საქმიანობის მიხედვით „ბრუნვა“ და გადაეცა შვეიცარიის სარეიტინგო ასოციაცის საერთაშორისო ჯილდო „წლის ლიდერი“.
????ჯილდოს ფარგლებში, კოლეჯის დამფუძნებელს ანზორ მაჭარაშვილს და კოლეჯის დირექტორს რამაზ მაჭარაშვილს გადეცათ სერტიფიკატები-„წლის ხელმძღვანელი“ , ხოლო დირექტორის მოედგილეს მაია ჯებაშვილს-სერტიფიკატი „წლის დამსაქმებელი“.