2023 წლის 1 მარტს, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ ჩატარდა

2023 წლის 1 მარტს, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ ჩატარდა საერთაშორისო კონფერენცია. კონფერენციაზე განხილული იქნება პროფესიული განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემის განვითარების კუთხით მიღწევები და გამოწვევები.
კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღი კოლეჯის სასაწავლო პროცესის მარეგულირებელი სამასახურის უფროსმა ნონა ფანჯიკიძემ.