“აღმზრდელის” პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მოდულის

“აღმზრდელის” პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მოდულის “პერფორმანსული ხელოვნება ადრეულ და სკოლამდელ ასაკში” პრაქტიკული სამუშაო და ხელმარჯვე სტუდენტების მიერ შექმნილი მტკიცებულებები! წარმატებები მათ, მომავალი აღსაზრდელებისთვის საინტერესო აქტივობების დაგეგმვასა და მათ განხორციელებაში!!!