პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამის „კბილის სატექნიკო საქმე“ პროფესიულ სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობის გაზრდის მიზნით

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამის „კბილის სატექნიკო საქმე“ პროფესიულ სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობის გაზრდის მიზნით, შპს ორიენტირსა და შპს საქართველოსა და ისრაელის სტომატოლოგიური ცენტრს შორის გაფორმებული ხელშკრულების ფარგლებში სამუშაო პროცესი.