პროფესიული მომზადების პროგრამა “სალაროს ოპერაციების განხორციელება”.