„კბილის სატექნიკო საქმის “ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის პროფესიული სტუდენტები

???? „კბილის სატექნიკო საქმის “ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის პროფესიული სტუდენტები მოდულის „მასალთმცოდნეობა“ ფარგლებში იმყოფებოდნენ სტომატოლოგიურ კლინიკა შპს „დენტა“-ში.