პროექტის, “ზამთრის სკოლა: ტრანსფერული უნარების გაძლიერება- დასაქმების ხელშეწყობისთვის”

პროექტის, “ზამთრის სკოლა: ტრანსფერული უნარების გაძლიერება- დასაქმების ხელშეწყობისთვის” წარმატებული დასასრული:)