2023 წლის 12 დეკემბერს პროფესიული უნარების სააგენტოს ორგანიზებით შედგა ჯანდაცვის პროფესიული განათლების მასწავლებელთა დარგობრივი ქსელის სამუშაო შეხვედრა. აღნიშნულ შეხვ

✅ აღნიშნულ შეხვედრაში მონაწილეობა მიიღეს კოლეჯ ორიენტირის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების „კბილის სატექნიკო საქმე“, „საექთნო განათლება“, „ფარმაცია (სააფთიაქო)“ პროფესიული განათლების მასწავლებლებმა.
✅მსგავსი შეხვედრები მნიშვნელოვანია პროფესიული განათლების მასწავლებელთა განვითარებისა და დარგობრივი ქსელების ფარგლებში არსებული გამოწვევეისა და შესაძლებლობების იდენტიფიცირებისთვის.