დღე პირველი!

„ზამთრის სკოლა: ტრანსფერული უნარების გაძლიერება-დასაქმების ხელშეწყობისთვის“ – თემა: „შრომითი უფლებები და მათი დაცვის მექნიზმები“ ტრენეტი იოსებ გაბარაევი – გორის უნივერსიტეტი, სამართლის დოქტორი.