დღე მესამე!

„ზამთრის სკოლა: ტრანსფერული უნარების გაძლიერება-დასაქმების ხელშეწყობისთვის“ – თვითრეპრეზენტაცია და პორთფელიოს მომზადება; ტრენერი თამთა ჭრიკიშვილი-თსუ მოწვეული ლექტორი, ნიუ ვიჟენის HR სამსახურის ხელმძღვანელი.