დღე მეორე!

„ზამთრის სკოლა: ტრანსფერული უნარების გაძლიერება-დასაქმების ხელშეწყობისთვის“ – თემა:მოლაპარაკება და კონფლიქტის მართვა; ტრენერი ქეთევან მუხიგული -კავკასიის უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი.