ყურადღება ყურადღება

რეგისტრაცია დაიწყო მომზადება/გადამზადების შემდეგ პროგრამებზე: გერიატრიული ასისტენტი (დაშვების წინაპირობა სრული ზოგადი განათლება) ჯანმრთლობა, ჰიგიენა და უსაფრთხოება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში (დაშვების წინაპირობა სამედიცინო განათლება) სალარო ოპერაციების განხორციელება (დაშვების წინაპირობა საბაზო განათლება) სადღსასწაულო ღონისძიების დაგეგმვა ( დაშვების წინაპირობა სრული ზოგადი განათლება)❗️❗️❗️ პროგრამები ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ.📍 გაიცემა სახელმწიფოს მიერ აღიარებული სერტიფიკატი.რეგისტრაცია უნდა გაიაროთ სოციალური მომსახურების სააგენტოს შმდეგ მისამართებზე:თბილისი, […]