დღე მესამე!

თემა- პროექტის დაგეგმვა და მართვა. პროექტის ფასილიტატორი თამარ ქარაია, ასოცირებული პროფესორი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, CELA აღმასრულებელი დირექტორი. ,,გოგონები და ვაჟები თანაბარი შესაძლებლობების ვართ” https://fb.watch/h468d0WvgM/