„პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ექსტრაკურიკულური აქტივობების დანერგვა და განვითარება“ კონკურსის ფარგლებში

?„პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ექსტრაკურიკულური აქტივობების დანერგვა და განვითარება“ კონკურსის ფარგლებში, პროექტი სახელწოდებით – „ზამთრის სკოლა: ტრანსფერული უნარების განვითარება, დასაქმების ხელშესაწყობად” დაიწყო!!!