დღე პირველი!

„ზამთრის სკოლა ტრანსფერული უნარების განვითარება“. ლოკაცია გორი, კოლეჯი ამაგი. თემა ვერბალური და არავერბალური კომუნიკაცია. გუნდური მუშაობის ფორმირება და მისი სტრატეგიები. ენეჯრაჯიზერი და ჯგუფური სამუშაო.

https://fb.watch/h45IrdMfx-/

https://fb.watch/h45KOqn0gp/