ყურადღება ყურადღება ❗️❗️❗️

მალე შპს ორიენტირში დაიწყება რეგისტრაცია მომზადება/გადამზადების შემდეგ პროგრამებზე:
🟢 გერიატრიული ასისტენტი (დაშვების წინაპირობა სრული ზოგადი განათლება)
🟢 ჯანმრთლობა, ჰიგიენა და უსაფრთხოება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში (დაშვების წინაპირობა სამედიცინო განათლება)
🟢 სალარო ოპერაციების განხორციელება (საბაზო განათლება)
🟢 სადღსასწაულო ღონისძიების დაგეგმვა (დაშვების წინაპირობა სრული ზოგადი განათლება)
❗️❗️❗️ პროგრამები ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ.
📍 გაიცემა სახელმწიფოს მიერ აღიარებული სერტიფიკატი.
👉პროგრამები იხილეთ :orientiri.edu.ge
ინფორმაციისთვის: დაგვიკავშირდით:
➡️577784746; 599275739; 593264546
➡️მისამართი: ქ. თბილისი, ც. დადიანის 26