შპს ორიენტირის ეზოს გამწვანებაზე კოლეჯის სტუდენტებიც ზრუნავენ.