ძალიან მალე!

შპს ორიენტირში იწყება რეგისტრაცია მომზადება გადამზადების შემდეგ პროგრამებზე: ჯანმრთლობა, ჰიგიენა და უსაფრთხოება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში (დაშვების წინაპირობა სამედიცინო განათლება); სადღესასწაულო ღონისძიების დაგეგმვა; გერიატრიული ასისტენტი; სალარო ოპერაციების განხორციელება.📞ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით: 577784746; 599275739; 593264546