მასწავლებელთა დარგობრივი ქსელის გაძლიერების მიზნით, პროფესიული უნარების სააგენტოს ორგანიზებით, ჩატარდა ვორქშოპი თემაზე:მასწავლებლეთა თანამშრომლობა.

აღნიშნულ ვირქშოპში მონაწილეობა მიიღს შპს ორიენტირის პროფესიული განათლების მასწავლებლებმა და პროგრამის ხელმძღვანელებმა თამარ შალამბეეიძემ, ინგა ბაქარაძემ, ქეთევან ბუხნიკაშვილმა და ბორის ოსიპიანმა. მასწავლებლები ერთმანეთის გაძლიერებისთვის!!!