პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის “აღმზრდელი” მოდულის

?პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის “აღმზრდელი” მოდულის, “ადრეული და სკოლამდელი განათლების მეთოდოლოგია” პრაქტიკული მეცაბინეობები N46 საბავშვო ბაგა-ბაღში” . მოდულის განმახორციელებელი პროფესიული განათლების მასწავლებელი დარეჯან ბენდელიანი?‍?.