2022 წლის 5 სექტემბერს, კოლეჯ ორიენტირში, მესამე დონის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე

2022 წლის 5 სექტემბერს, კოლეჯ ორიენტირში, მესამე დონის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე “საფინანსო სერვისები”, ჩატარდა მოტივაციური გასაუბრება, ამ პროგრამაზე დარეგისტრირებულ აპლიკანტებთან.